HAKKIMIZDA

e-faturakontor.com olarak, bilgi kalitesi yüksek, teknolojik çağın gereklerine uygun, yenilikçi ve deneyimli çalışanlarıyla müşterilerinin iş hayatını kolaylaştırarak yükünü hafifleten bir kurum olmayı amaçlamaktayız.Tüm E-devlet uygulaması hizmetlerinin daha verimli ve daha hızlı gerçekleşmesi için Türkiye’nin önde gelen hizmet sağlayıcı bir kurum olmak hedeflerimizin öncelikleri arasındadır.

Bilindiği üzere Türkiye, 27 Şubat 2003 tarihinde Başbakanlık Genelgesi (e-Dönüşüm Projesi) ve 21 Mart 2003 Bilgi Toplumu Dairesinin Kuruluşu ile E-devlet ve E-dönüşümüne başlamıştır. Günümüzde ise akla gelebilecek her türlü Offline servisin E-Dönüşüm sürecini yaşamaktayız. Bütün sektörler ve iş birimleri ve bunlara bağlı tedarik zinciri de bu dönüşümden etkilenecektir. Devlet Kurumları ve Şirketler, E-Dönüşüm yolunda zorunlu, faydalı veya  avantajlı gördüğü her E-Hizmeti, E-Servisi ve E-çözümü muhakkak  tedarik etmek ve bunları da yeni E-Altyapılar ile sunmak zorundadır.

Biz de e-faturakontor.com olarak, tedarikçi firmaların E-Dönüşüm süreçlerinde E-Fatura, E-İrsaliye, E-Defter, E-SMM, E-Yedekleme, E-İmza ve E-Mutabakat gibi hizmet alanlarına faturakontör sağlayan ve bu alanda Türkiye’nin önde gelen hizmet sağlayıcısı olmayı amaçlamaktayız

VİZYON

Türkiye sınırları içerisinde “Offline” ortamda kullanılan ürünlerin ve hizmetlerin dönüşümü alanında faaliyet gösteren, halka hizmetlerini yenilikçi ve çağın ihtiyaçlarına uygun bir şekilde sunan ve bu anlamda Türkiye’nin önde gelen e-dönüşüm hizmet sağlayıcısı olmak.

MİSYON

e-faturakontor.com olarak, çalışanlarımız ve paydaşlarımızla birlikte birinci sınıf müşteri memnuniyeti sağlayarak E-Dönüşümde fark yaratan, saygın, yenilikçi ve kaliteli hizmet vererek sürdürülebilir büyümeyi sağlamak.