E-FATURA NEDİR, AVANTAJLARI NELERDİR?

E-FATURA NEDİR?

Elektronik Fatura, kağıt faturaya kıyasla fatura basımı, yazımı, gönderimi gibi işlemlerin tamamen dijitalleştiği bir uygulamadır. Daha basit bir cevap vermek gerekirse Elektronik ortamda hazırlanan faturalar demek doğru olur. Ayrıca kullanıcısına sağladığı en önemli faydalardan biri ise tüm bu süreçlerden firmaları kurtarıp daha hızlı ve düzenli bir şekilde fatura gönderimini sağlamaktır. Her şeyden önce uluslararası ticarette kolaylık sağlamak için standart bir format haline getirilmiş ve mühürlenmiştir. E-Fatura ile kağıt fatura aynı hukuki özelliklere sahiptir.

Şirketler, artık kağıt fatura kesme, kargolama, kaybolma riski vb. gibi birçok zaman kaybı ve maliyet unsurlarından kurtulmuş oldular. Ayrıca karşılıklı olarak posta yoluyla ulaşması için geçen günler, elektronik ortam sayesinde saniyelere indi. Ayrıca, arşivlerde saatler boyunca bir faturanın aranması konusu ise ortadan kalkarken, aranan bir faturaya ait bilgilere saniyeler içinde bilgisayar ekranından bulunabiliyor. Böylelikle Elektronik Fatura süreciyle zamandan kazanan işletmelerin, fatura maliyetlerini azalttığı için de yaklaşık 3 milyar TL tasarruf yapacağı uzmanlar tarafından açıklanıyor. Uygulamanın diğer güzel bir yanı ise, her yıl binlerce ağacın kesilmesinin önüne geçilmiştir. ‘’E-Fatura Nedir?’’ sorusunun cevabı aslında kısaca hem tasarruf hem de kolaylıktır.

E–FATURA MÜKELLEFLERİ KİMLERDİR?

Bütün iş yerlerinde bilgisayar kullanılmaya başlamış, hayatımızın tamamında telefon veya bilgisayarlar yer almaktadır. Hayatımıza giren bir başka yenilik olan Elektronik Fatura ise insanların aklına ‘’E-Fatura Sistemine Kimler Geçecek‘’ sorusunu getirmektedir.

  • 2020 ve müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere, 1.7.2021 tarihi ile e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getirildi. Ve aynı zamanda 1 Ocak 2022 tarihinde ise e-defter uygulamasına geçmeleri zorunluğu da gelmiş oldu.
  • ÖTV (I) sayılı liste kapsamındaki mallar ile ilgili olarak EPDK dan lisans alan veya ÖTV III sayılı liste kapsamından ÖTV mükellefiyeti tesis ettirenlerin (bayilik lisansı olanlar dahil), lisans alımı veya ÖTV mükellefiyetinin tesis edildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren  (2019 yılında lisans alımı veya mükellefiyet tesisini gerçekleştiren mükellefler 1.1.2020 tarihinden itibaren) e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülmektedir.

 • Gümrük Beyannameli mal ihracı faturaları ile yolcu beraberi eşya ihracı faturalarında 1/7/2017 tarihinden itibaren olduğu gibi, e-Fatura uygulamasında bulunan mükelleflerin bavul ticareti kapsamında hali hazırda kağıt ortamda düzenledikleri ÖZEL FATURA’ ların da 1.1.2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda ve e-Fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu öngörülmektedir.
 • GİB’in, yapacağı analiz çalışmalarıyla riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük mükelleflere ve Başkanlıkça belirlenen diğer mükellef gruplarına yazılı bildirimle en az 1 aylık süre vermek suretiyle Elektronik Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilebilmesi öngörülmektedir.

ELEKTRONİK FATURALARIN AVANTAJLARI NELERDİR?

  • Maliyetleriniz azalır. (Kağıt, mürekkep, zarf, postalama, arşivleme ve mutabakat vb.)
  • Faturalarınızı daha hızlı hazırlarsınız. Zamandan tasarruf etmiş olursunuz.
  • Faturalarınızın kaybolma riski yoktur.
  • Tahsilatlarınızı hızlandırırsınız.
  • İstediğiniz zaman eski faturalarınıza rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
  • Faturalarınız dijital ortamda arşivlenir.
  • Fatura saklama iş yükü ve maliyetinden kurtulursunuz.
  • Faturalarınızı Muhasebe sisteminiz ile entegre edebilirsiniz.
  • Çevre dostudur.

 • Müşterilerle ve satıcılarla mutabakat yapmanızı kolaylaştırır.

 

E-FATURA BAŞVURU İŞLEMLERİ

Elektonik Faturaya geçiş yapmak bilinenin aksine oldukça kolay bir işlemdir. Her şeyden önce elektronik faturaya geçmek için mali mühre ihtiyacınız vardır. Bu sebeple yapmanız gereken ilk adım Kamu SM üzerinden tüzel kişilikler için Mali Mühür Başvurusu ya da gerçek kişiler için yine Kamu SM üzerinden Elektronik İmza Başvurusu talimatlarını gerçekleştirmek. Daha sonra ise GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) sayfasında bulunan E-Fatura Portal başvurusunu yapılması gerekmektedir.

E-Fatura uygulamasından yararlanmak için aşağıdaki üç yöntemden birini seçebilirsiniz.

  • Başkanlık’tan Özel Entegrasyon izni almış kurumların bilgi işlem sistemleri kullanılarak yapılan entegrasyon
  • Bilgi İşlem Sistemi altyapınızın yeterli olması durumunda Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu
  • Başkanlığımız tarafından www.efatura.gov.tr internet adresi üzerinden ücretsiz olarak sunulan GİB Portal

E-FATURA BAŞVURU SORGULAMA VE E-FATURA UYGULAMASI BAŞVURU FORMU VE TAAHÜTNAMESİ GÖRÜNTÜLEME

Başvuru durumunu görüntülemek, başvuru formu ve taahhütnamesini indirme işlemleri Gelir İdaresi Başkanlığı sorgulama ekranından yapılmaktadır. Ardından ilgili ekranda Vergi Kimlik Numaranızı ve E-Posta adresini girerek Taahhütnamenizi indirebilirsiniz. İlgili sayfaya ulaşmak için tıklayınız…