E-İRSALİYE NEDİR, BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-İRSALİYE NEDİR?

E-İrsaliye , kağıt irsaliye ile aynı özelliklere sahip olup elektronik ortamda düzenlenen bir belgedir. Sevk irsaliyesi kullanan firmalar kağıt olarak irsaliye düzenleyip elden teslimi gerektirir iken e-irsaliyeye geçiş yapan firmalar dijital ortamda irsaliye düzenleyerek yine dijital ortamda karşı tarafa ulaştırırlar.

e-İrsaliye uygulaması 2017 yılı Ocak ayı itibarıyla kağıt israfını engellemek , ve daha güvenilir olması maksadıyla yürürlüğe girmiştir. Kâğıt olarak düzenlenen irsaliyeden herhangi bir farkı olmayan elektronik irsaliye, hukuki açıdan da kâğıt irsaliye ile aynı standarda sahiptir.213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) uyarınca kağıt irsaliyede yer alan tüm bilgiler, e-irsaliyede de bulunur. E-İrsaliye, üzerindeki kare kod veya barkod ile sorgulanır.

E–İRSALİYE MÜKELLEFLERİ VEYA TARAFLARI KİMLERDİR?

 • 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler,
 • 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler,
 • 3- 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler,
 • 4/4/2001 tarihli 4634 sayılı Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin (Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubu) imalini gerçekleştiren mükellefler,
 • e-Fatura uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP:72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP:73) imali, ithal ve ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler,
 • Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar,
 • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

E-İRSALİYE AVANTAJLARI NELERDİR?

 • Maliyetleriniz azalır. (Kağıt, mürekkep, zarf, postalama, arşivleme ve mutabakat vb.)
 • Faturalarınızı daha hızlı hazırlarsınız. Zamandan tasarruf etmiş olursunuz.
 • Faturalarınızın kaybolma riski yoktur.
 • Tahsilatlarınızı hızlandırırsınız.
 • İstediğiniz zaman eski faturalarınıza rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
 • Faturalarınız dijital ortamda arşivlenir.
 • Fatura saklama iş yükü ve maliyetinden kurtulursunuz.
 • Faturalarınızı Muhasebe sisteminiz ile entegre edebilirsiniz.
 • Çevre dostudur.
 • Müşterilerle ve satıcılarla mutabakat yapmanızı kolaylaştırır.

 

E-İRSALİYE UYGULAMASINDAN YARARLANMA YÖNTEMLERİ

E-İrsaliye uygulamasından yararlanmak için aşağıdaki üç yöntemden birini seçebilirsiniz.

 • Başkanlık’tan Özel Entegrasyon izni almış kurumların bilgi işlem sistemleri kullanılarak yapılan entegrasyon
 • Bilgi İşlem Sistemi altyapınızın yeterli olması durumunda Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu
 • Başkanlığımız tarafından ebelge.gib.gov.tr internet adresi üzerinden ücretsiz olarak sunulan GİB e-Belge Portal sistemi

Uygulamayı kendi bilgi işlem sistemi üzerinden kullanmak isteyen mükellefler,

ebelge.gib.gov.tr İnternet adresinde yayımlanan e-İrsaliye Uygulaması Başvuru Kılavuzu’nda açıklanan şartlara uygun olarak başvuru yaparlar.

e-İrsaliye Uygulamasını Başkanlıktan e-irsaliye izni almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemi üzerinde kullanmak isteyen mükellefler, doğrudan özel entegratöre başvuracak olup ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmazlar.

Bir yanıt yazın